Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА: ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ: Приголосні: Позначення м'якості приголосних: Знак м'якшення (ь) не пишеться

§17
1 Після р у кінці складу або слова
вірте, кобзар, лікар, перевір, секретар, тепер, школяр, Харків
2 Після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий)
інженер, інший, кінчик, менший, тонший, Уманщина; волинський, громадянський, освітянський, селянський; громадянство, селянство
бриньчати, доньчин, няньчин, няньчити та ін., бо в твірних іменниках між приголосними виступає ь: бренькіт, донька, нянька
3 Після м'яких приголосних, крім л, якщо за ними йдуть інші м'які приголосні
вінця, кінцівка, користю, ланцюжок, радість, світ, свято, слід, сміх, сніг, сніп, сьогодні, танцювати, щастя
різьбяр (і різьбар), тьмяний і похідні від них
1 Коли ь уживається у формі називного відмінка іменника, то він зберігається й у всіх інших відмінках; коли ж у називному відмінку його нема, то й в інших відмінках він не пишеться
Галька — Гальці, дівчинонька — дівчиноньці, письмо — на письмі, редька — на редьці
галка — галці, строінка — сторінці, пасмо — у пасмі
4 Після л в іменникових суфіксах -алн(о), -илн(о)
держално, пужално, ціпилно
в зменшених формах ь пишеться: держальце, пужальце
5 Між подовженими м'якими приголосними
буття, волосся, галуззя, гіллястий, життя, каміння, ллється, приладдя, сіллю
6 Після д, н, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин
безбатченко, Панченко, Федченко; Радчук, Степанчук; Гринчишин, Федчишин
після л пишеться ь: Михальченко, Михальчук
7 Після ц у кінці слів — іменників чоловічого роду іншомовного походження
Галац, кварц, палац, паяц, Суец, шприц
8 У деяких вигуках
бац, буц, гоц, клац
© 2006-2019 MOVA.info