Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА: ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ: Приголосні: Позначення м'якості приголосних: Позначення м'якості приголосних

§16
1 Знаком ь позначається м'якість приголосних звуків
2 Після м'яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу
вісь, ґедзь, кінь, мідь, наморозь, палець, суть, швець; близько, восьмий, ганьба, Грицько, дядько, кільце, молотьба
3 Після м'яких приголосних у середині складу перед о
дьоготь, дзьоб, льон, сьомий, трьох, тьохкати
1 Про вживання ь у словах іншомовного походження див. § 93; у прізвищах —§ 104, п. 9, 12а; у географічних назвах — § 109, п. 9.
4 ь пишеться у словах на -зький, -ський, -цький; -зькість, -ськість, -цькість; -зько, -сько, -цько; -зькому, -ському, -цькому; -зьки, -ськи, -цьки
близько, вузький, волинський, донецький; близькість, людськість; близько, військо, багацько; по-французькому (по-французьки), по-українському (по-українськи), по-німецькому (по-німецьки).
2 У словах баский, боязкий, в'язкий, дерзкий, ковзкий, плаский (плоский), порский, різкий і похідних утвореннях: боязкість, в'язкість, різко тощо знак м'якшення не пишеться, оскільки тут з, с разом із к не творять суфіксів -зк-, -ск-
5 ь пишеться у словах на -енька, -енько, -онька, -онько; -енький, -есенький, -ісінький, -юсінький
рученька, батенько, голівонька, соколонько; гарненький, малесенький, свіжісінький, тонюсінький
6 Після м'якого л перед наступним приголосним
Їдальня, кільце, ковальський, пальці, рибальство, сільський, спільник
3 Не ставиться м'який знак після л у групах -лц-, -лч-, коли вони походять із -лк-
балка — балці, галка — галці, галченя, монголка — монголці, Наталка — Наталці, Наталчин
Галька — Гальці, Гальчин
7 У родовому відмінку множини іменників жіночого роду м'якої групи І відміни й середнього роду на -нн(я), -ц(е) II відміни
друкарень, їдалень, крамниць, матриць, пісень, робітниць, стаєнь; бажань, знань, кілець, місць, сердець і серць.
8 У дієслівних формах дійсного та наказового способу (див. ще § 83, прим. 1)
будить, будять, здається, косить, косять, коситься, робить, роблять, робиться, ходить, ходять; ходять, ходить, ходять; будь, будьте, винось, виносьте, виносьте, кинь, кинте, стань, станьте, трать, тратьте
4 Про вживання ь в словах іншомовного походження та у власних назвах див. § 93; § 109, п. 9
© 2006-2019 MOVA.info