Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ: Іменник: Уваги до правопису окремих відмінків: ІІ відміна: Місцевий відмінок

§52
У місцевому відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ові, -еві (-єві), -у (-ю), -і (-ї).
1 Закінчення -ові в твердій групі, -еві (після голосного та апострофа -єві) у м'якій та мішаній групах мають:
1.1 Іменники чол. роду, що означають істоти:
при батькові, на братові, при вчителеві, на коневі, на носієві, на робітникові, на товаришеві.
1.2 Іменники середн. роду твердої групи із суфіксом –к (назви істот):
на дитяткові, на теляткові, на хлоп'яткові.
Іменники чол. роду, що означають осіб, а також зазначені іменники середн. роду мають у місцевому відмінку однини поряд із закінченнями -ові, -еві (-єві) й закінчення -у (-ю):
при батьку, на робітнику, на дитятку, на телятку.
Іменники чол. роду, що означають істот (не осіб), мають у місцевому відмінку однини поряд із закінченнями -ові, -еві (-єві) й закінчення -і (-ї):
на коні, на ослі, на тигрі.
2 Закінчення -у (після голосного -ю) мають:
2.1 Іменники чол. та середн. роду твердої групи із суфіксами -к-, -ак-, -ик-, -ок, -к(о), що означають неістоти:
у будинку, у війську, у гуртку, на держаку, на дощику, у ліжку, на літаку, у місячнику, у мішку, у підрахунку.
Вживаються також і паралельні форми з -ові:
у будинкові, на держакові, на літакові, на ліжкові тощо.
2.2 Іменники чол. роду односкладових основ із закінченням -у (-ю) в родовому відмінку, якщо наголос у місцевому відмінку переходить з основи на закінчення:
у бою, на льоду, на снігу, у соку, у степу, на шляху.
3 Закінчення -і (після голосного та апострофа -ї) мають:
3.1 Іменники чол. роду (переважно безсуфіксні), що означають неістоти:
в акті, на березі, на ґрунті, у декреті, у дзьобі, у краї, у листі, на місяці, на поверсі, на порозі, на стовпі, на ремонті, у темпі, у центрі, у штабі.
Деякі іменники цього типу можуть мати паралельні закінчення -і (-ї) та -у (-ю), що залежить від місця наголосу в слові:
у гаї — у гаю, у краї — у краю, на торзі — на торгу.
3.2 Іменники середн. роду твердої групи (без суфікса -к-), а також мішаної та м'якої груп:
у місті, на селі, на письмі, у слові; на піддашші, на плечі, у прізвищі, на роздоріжжі, у становищі; на обличчі, у житті, на пригір'ї, на подвір'ї, на полі.
Із прийменником по можуть уживатися паралельні закінчення -у (-ю) та -і  (-ї)
по Дніпру — по Дніпрі, по місту — по місті, по селу — по селі;
для позначення часу вживається тільки закінчення -і:
по обіді, по закінченні.
© 2006-2019 MOVA.info