Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ: Іменник: Уваги до правопису окремих відмінків: ІІ відміна: Орудний відмінок

§51
В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ом, -ем (-ем) і -ям, -им.
1 Закінчення -ом мають усі іменники чол. та середн. роду твердої групи, -ем (після голосного та апострофа -єм) - іменники чол. та середн. роду мішаної та м'якої груп (крім іменників середн. роду, що закінчуються на -я):
майстром, містом, робітником, селом; бійцем, кобзарем, конем, кущем, місцем, морем, ножем, плечем, прізвищем, секретарем, слухачем; пирієм, роєм, солов'єм, урожаєм.
2 Закінчення -ям мають усі іменники середн. роду на -я:
життям, змаганням, знанням, знаряддям, кіллям, листям, луб'ям, обличчям, піддашшям, роздоріжжям, щастям.
3 Закінчення -им мають в орудному відмінку:
3.1 Іменники — прізвища чол. роду твердої групи на -ов, -ев (-ев), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн):
Бабкіним, Виноградовим, Звегінцевим, Ільїним, Ковалевим (від Ковалів), Лесиним.
Однак неслов'янські прізвища, які закінчуються на -ов, -ин, -ін, мають в орудному відмінку однини закінчення -ом:
Бюловом, Дарвіном, Чапліном.
3.2 Іменники — географічні назви середнього роду із суфіксами присвійності -ов-, -ев- (-ев-), -ин- (-їн-), що відмінюються як прикметники:
Горошине — Горошиним, Котелеве — Котелевим, Михалкове — Михалковим.
Але іменники — географічні назви чоловічого та середнього роду із суфіксами -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн), що не відмінюються як прикметники, мають в орудному відмінку однини закінчення -ом:
Бородіном, Голосієвом, Києвом, Лебедином, Орєхово-Зуєвом, Псковом, Святошином, Харковом.
© 2006-2019 MOVA.info